تفاوت میان نسخه‌های «استفاده منصفانه»

{{بهبود منبع}}
(+{{حقوق-خرد}})
({{بهبود منبع}})
{{بهبود منبع}}
'''استفادهٔ منصفانه''' {{انگلیسی|Fair Use}} از جزئیات [[قانون حق تکثیر]] امریکا است که از ذکر و بیان قانونی اما بدون مجوز یا تلفیق آثار دیگران که تحت حمایت [[قانون حق تکثیر]] هستند با اثر خود تحت چهار عامل آزمون تعادل حمایت می‌کند.