باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
== مطالعه بیشتر ==
شائول شاکد، در بخش دوازدهم از جلد یکم کتاب تاریخ دین یهودیت کمبریج، به بررسیتاثیر کتابایرانیان جودیتبر وادبیات ریشه ایرانی افسانه جودیتیهود پرداخته است:
{{چپ‌چین}}
* Shaul Shaked,'''Iranian influence on Judaism: first century B.C.E. to second century C.E. Volume 1''': Introduction: The Persian Period, in The Cambridge History of Judaism Volume 1: Introduction: The Persian Period, pp. 308-325
۸۰

ویرایش