تفاوت میان نسخه‌های «فهرست نام‌های خانوادگی کره‌ای»

جز
ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+تمیز+
(اصلاح اختصارات)
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+تمیز+)
|- id="۱۳۳۹"
| id="۱۳۴۰" | 양 (ج){{سخ}}
량 (ش) {{الگو:Ref|۱|۱}}
| id="۱۳۴۳" | 梁, 楊, 樑, 襄
| id="1345" | Yang (ج){{سخ}}
Ryang (ش) {{الگو:Ref|۱|۱}}
| id="1348" | Yang (ج){{سخ}}
Ryang (ش) {{الگو:Ref|۱|۱}}
| id="1352" | Ryang, Lyang
| id="۱۳۵۴" | ۴۸۶٬۶۴۵
|- id="۱۳۹۶"
| id="۱۳۹۷" | 여 (ج){{سخ}}
려 (ش) {{الگو:Ref|۲|۲}}
| id="۱۴۰۰" | 余, 呂, 汝
| id="1402" | Yeo (ج){{سخ}}
Ryeo (ش) {{الگو:Ref|۲|۲}}
| id="1405" | Yŏ (ج){{سخ}}
Ryŏ (ش) {{الگو:Ref|۲|۲}}
| id="1408" | Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yeo, Yoh
| id="۱۴۱۰" | ۷۵٬۱۹۶
|- id="۱۴۱۲"
| id="۱۴۱۳" | 연 (ج){{سخ}}
련 (ش) {{الگو:Ref|۳|۳}}
| id="۱۴۱۶" | 連, 燕, 延
| id="1418" | Yeon (ج){{سخ}}
Ryeon (ش) {{الگو:Ref|۳|۳}}
| id="1421" | Yŏn (ج){{سخ}}
Ryŏn (ش) {{الگو:Ref|۳|۳}}
| id="1424" | Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun
| id="۱۴۲۶" | ۳۲٬۵۲۸
|- id="۱۶۲۶"
| id="۱۶۲۷" | 유 (ج){{سخ}}
류 (ش) {{الگو:Ref|۴|۴}}
| id="۱۶۳۰" | 劉, 兪, 庾
| id="1632" | Yu (ج){{سخ}}
Ryu (ش) {{الگو:Ref|۴|۴}}
| id="1635" | Yu (ج){{سخ}}
Ryu (ش) {{الگو:Ref|۴|۴}}
| id="1638" | Yoo, You
| id="۱۶۴۱" | ۴۳۷٬۹۰۰
|- id="۱۶۹۷"
| id="۱۶۹۸" | 이 (ج){{سخ}}
리 (ش) {{الگو:Ref|۵|۵}}
| id="۱۷۰۱" | 李, 伊, 異
| id="1703" | I (ج){{سخ}}
Ri (ش) {{الگو:Ref|۵|۵}}
| id="1706" | Yi (ج){{سخ}}
Ri (ش) {{الگو:Ref|۵|۵}}
| id="1709" | Lee, Yi, Rhee, Ree, Rie, Rhie
| id="۱۷۱۲" | ۶٬۷۹۶٬۲۲۷
|- id="۱۷۴۱"
| id="۱۷۴۲" | 임 (ج){{سخ}}
림 (ش) {{الگو:Ref|۶|۶}}
| id="۱۷۴۵" | 林
| id="1747" | Im (ج){{سخ}}
Rim (ش) {{الگو:Ref|۶|۶}}
| id="1750" | Im (ج){{سخ}}
Rim (ش) {{الگو:Ref|۶|۶}}
| id="1753" | Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim
| id="۱۷۵۶" | ۶۳۵٬۵۰۷
| id="۲۴۵۷" | ۴۶۲
|}
* {{الگو:پاورقی|۱|۱}} فقط برای 梁 و 樑 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* {{الگو:پاورقی|۲|۲}} فقط 呂 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* {{الگو:پاورقی|۳|۳}} فقط 連 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* {{الگو:پاورقی|۴|۴}} فقط 劉 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* {{الگو:پاورقی|۵|۵}} فقط 李 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* {{الگو:پاورقی|۶|۶}} فقط 林 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
== جستارهای وابسته ==
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش