لاکهید مارتین اف-۳۵ لایتنینگ ۲: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
|تولیدشده از تاریخ= ۲۰۰۶ تا حال
|تعداد تولیدات= ۱۱۵ فروند تا سپتامبر ۲۰۱۴<ref>http://intercepts.defensenews.com/2014/09/the-current-status-of-the-f-35-in-three-charts/</ref>
|هزینه اجرا= تولیدتوسعه(۵۹.۲ وتوسعهمیلیارد ۲،۴۴۳دلار) فروندتولید ۳۹۲٫۲۲،۴۵۷ فروند(۲۶۱ میلیارد دلار )
چرخهنگهداری حیاتو ۸۵۷عملیات (۵۹۰ میلیارد دلار) (۵۵ سال)<ref>http://www.bloombergbreakingdefense.com/news/2013wp-08-21content/uploads/sites/f3/2014/04/F-35-support-costs-fall-22-pentagon-manager2013-estimatesSAR.htmlpdf</ref>
|هزینه واحد = بدون در نظر گیری قیمت موتور در سفارش سال ۲۰۱۳
{{سخ}}اف-۳۵ ای ۹۸ میلیون دلار<ref name="cost">https://www.f35.com/about/fast-facts/cost</ref>
۲۰۱

ویرایش