باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
15 کنسرت براي جامعه فرهنگيان در تاريخ بيستم بهمن 1328 در تالار فرهنگ. چون وزارت فرهنگ با تأسيس هنرستان موسيقي ملي موجب بقاي انجمن موسيقي ملي را فراهم کرد، هيئت انجمن مخصوصاً در اين برنامه شرکت کرد تا از مساعدت فرهنگ تشکر کند و ضمن سخنراني مختصري نيز اين مطلب گفته شد.
 
'''منابع'''
وب سايت فرهنگسرا http://www.farhangsara.com
۷۶

ویرایش