تفاوت میان نسخه‌های «دیو بروبک»

رده‌انبوه: انتقال از رده:افراد آمریکایی سوئیس و آلمان‌تبار به [[رده:سوئیسی‌تبارها و آلمانی‌تبارهای اهل ایالات متحده آم...
(رده‌انبوه: انتقال از رده:افراد آمریکایی سوئیس و آلمان‌تبار به [[رده:سوئیسی‌تبارها و آلمانی‌تبارهای اهل ایالات متحده آم...)
[[رده:آمریکایی‌های پیرو کلیسای کاتولیک رم]]
[[رده:اعضای فرهنگستان هنر و دانش آمریکا]]
[[رده:سوئیسی‌تبارها و آلمانی‌تبارهای اهل ایالات متحده آمریکا]]
[[رده:افراد آمریکایی سوئیس و آلمان‌تبار]]
[[رده:اهالی ایالت کالیفرنیا]]
[[رده:اهالی کانکورد، کالیفرنیا]]