تفاوت میان نسخه‌های «لمورهای ورزشکار»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز James' sportive lemur > لمور ورزشکار جیمز (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Hubbard's sportive lemur > لمور ورزشکار اوبار (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز James' sportive lemur > لمور ورزشکار جیمز (۸.۱))
*** [[لمور ورزشکار هلند]] (''Lepilemur hollandorum'') *****
*** [[لمور ورزشکار اوبار]] (''Lepilemur hubbardorum'') **
*** [[James'لمور sportiveورزشکار lemurجیمز]] (''Lepilemur jamesorum'') **
*** [[White-footed sportive lemur]], (''Lepilemur leucopus'')
*** [[Small-toothed sportive lemur]], (''Lepilemur microdon'')
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش