تفاوت میان نسخه‌های «لمورهای ورزشکار»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Mittermeier's sportive lemur > لمور ورزشکار میترمایر (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز James' sportive lemur > لمور ورزشکار جیمز (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Mittermeier's sportive lemur > لمور ورزشکار میترمایر (۸.۱))
*** [[Small-toothed sportive lemur]], (''Lepilemur microdon'')
*** [[لمور ورزشکار داراینا]] (''Lepilemur milanoii'') **
*** [[Mittermeier'sلمور sportiveورزشکار lemurمیترمایر]] (''Lepilemur mittermeieri'')
*** [[Weasel sportive lemur]], (''Lepilemur mustelinus'')
*** [[Otto's sportive lemur]] (''Lepilemur otto'') ***
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش