باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز North American Eastern Time Zone > منطقه زمانی شرقی (۸.۱)
AdmittanceOrder = ۳۵ |
AdmittanceDate = [[۲۰ ژوئن]], [[۱۸۶۳ (میلادی)]] |
TimeZone = [[Northمنطقه Americanزمانی Eastern Time Zoneشرقی|Eastern]]: [[UTC]]-5/[[ساعت تابستانی|-۴]] |
Latitude = ۳۷° ۱۲′ N to 40° ۳۹′ N |
Longitude = ۷۷° ۴۳′ W to 82° ۳۹′ W |
۲۹۸٬۷۸۱

ویرایش