تفاوت میان نسخه‌های «لمورهای ورزشکار»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Small-toothed sportive lemur > لمور ورزشکار دندان‌کوچک (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Red-tailed sportive lemur > لمور ورزشکار دم‌سرخ (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Small-toothed sportive lemur > لمور ورزشکار دندان‌کوچک (۸.۱))
*** [[لمور ورزشکار جیمز]] (''Lepilemur jamesorum'') **
*** [[White-footed sportive lemur]], (''Lepilemur leucopus'')
*** [[Small-toothedلمور sportiveورزشکار lemurدندان‌کوچک]], (''Lepilemur microdon'')
*** [[لمور ورزشکار داراینا]] (''Lepilemur milanoii'') **
*** [[لمور ورزشکار میترمایر]] (''Lepilemur mittermeieri'')
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش