تفاوت میان نسخه‌های «لمورهای ورزشکار»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Weasel sportive lemur > لمور ورزشکار راسویی (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Small-toothed sportive lemur > لمور ورزشکار دندان‌کوچک (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Weasel sportive lemur > لمور ورزشکار راسویی (۸.۱))
*** [[لمور ورزشکار داراینا]] (''Lepilemur milanoii'') **
*** [[لمور ورزشکار میترمایر]] (''Lepilemur mittermeieri'')
*** [[Weaselلمور sportiveورزشکار lemurراسویی]], (''Lepilemur mustelinus'')
*** [[لمور ورزشکار اوتو]] (''Lepilemur otto'') ***
*** [[لمور ورزشکار پتر]] (''Lepilemur petteri'') **
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش