تفاوت میان نسخه‌های «لمورهای ورزشکار»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز White-footed sportive lemur > لمور ورزشکار پاسفید (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Weasel sportive lemur > لمور ورزشکار راسویی (۸.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز White-footed sportive lemur > لمور ورزشکار پاسفید (۸.۱))
*** [[لمور ورزشکار اوبار]] (''Lepilemur hubbardorum'') **
*** [[لمور ورزشکار جیمز]] (''Lepilemur jamesorum'') **
*** [[White-footedلمور sportiveورزشکار lemurپاسفید]], (''Lepilemur leucopus'')
*** [[لمور ورزشکار دندان‌کوچک]], (''Lepilemur microdon'')
*** [[لمور ورزشکار داراینا]] (''Lepilemur milanoii'') **
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش