تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا»

بدون خلاصه ویرایش
'''دانشگاه جنگ''' (ضلع شمالی خیابان [[امام خمینی]]، سپه سابق) در زمان [[رضاشاه|رضاشاه پهلوی]] و به سال ۱۳۱۴ بنیان گذاشته شد. فعالیت آن از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۶ به همزمان با جنگ جهانی دوم و نیز از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۱ هنگام انقلاب و شروع [[جنگ ایران و عراق]] متوقف گردید. در سال ۱۳۶۹ با نام جدید کار خود را ادامه داد.
 
دافوس [[ارتش ایران]] مرکز آموزش علمی و به گفته‌ای قدیمی‌ترین [[دانشگاه ایران]] می‌باشد. دافوس مجاز به گرفتن دانشجوی میهمان از سایر کشورها است و با دارا بودن توانایی علمی در جهت ارتقاء دانش تخصصی و عمومی افسران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ارتش قابلیت حضور در مجامع علمی و نظامی کشورهای منطقه را دارد.
 
== تأسیس ==
در سال ۱۳۱۴ برای تشکیل دانشگاه، از طریق [[وزارت امور خارجه]] با وزارت امورخارجه فرانسه مکاتباتی به عمل آمد تا برای تشکیل چنین دانشگاهی عده‌ای افسر تحصیلکرده و زبده به عنوان مستشار به ایران اعزام نمایند. دولت فرانسه با این تقاضای ایران موافقت نموده و هیأتی را به ایران مأمور نمود تا دانشگاه ستاد و فرماندهی را در ایران تشکیل دهند و ارتقاء افسران از درجه سرهنگی به سرتیپی مشروط به طی این دوره شود. دولت فرانسه یک هیئت هفت نفری به شرح زیر به ایران اعزام نمود:<ref>عاقلی ۳۴۱</ref>{{سخ}}
 
۱-# سپهبد [[فرانسوا ژرژ ژاندر]] {{به فرانسوی|François-Georges Gendre}} (رئیس هیئت){{سخ}}
۲- سرهنگ روایه (افسر پیاده‌نظام){{سخ}}
۳-# سرهنگ پشوروایه (افسر مهندس و استحکاماتپیاده‌نظام){{سخ}}
# سرهنگ پشو (افسر مهندس و استحکامات)
۴- سرهنگ کنستانت (متخصص توپخانه){{سخ}}
۵-# سرهنگ برسککنستانت (متخصص در امور مالیتوپخانه){{سخ}}
۶-# سرهنگ شووان یاربرسک (متخصص پیاده‌نظامدر امور مالی){{سخ}}
۲-# سرهنگ روایهشووان یار (افسرمتخصص پیاده‌نظام){{سخ}}
۷-# سرگرد سیمون (مخابرات){{سخ}}
ضمناً سه افسر فرانسوی نیز که قبلاً در ایران استخدام شده بودند، به جمع هیئت سپهبد ژاندر افزوده شدند. این سه نفر عبارت بودند از: سرهنگ کالدور متخصص در سواره‌نظام، سرگرد دولاکور متخصص پیاده‌نظام، سرگرد بودنیا معلم نقشه‌برداری. پس از ورود این هفت نفر، در شمال باغشاه، ساختمانی که قبلاً برای دانشگاه جنگ بنا گردید بود تحویل افسران فرانسوی داده شد و دانشگاه رسماً کار خود را از مهرماه ۱۳۱۴ آغاز کرد. ریاست دانشگاه جنگ ابتدا با [[امان‌الله جهانبانی|سرلشکر جهانبانی]] بود ولی پس از مدت کوتاهی نامبرده تعویض و [[عزیزالله ضرغامی|سرلشکر ضرغامی]] رئیس ستاد ارتش به سرپرستی دانشگاه منصوب گردید. سمت سپهبد ژاندر در دانشگاه جنگ مدیریت دروس بود. [[محسن دیبا|سرتیپ محسن دیبا]] رئیس رکن دو ستاد ارتش با حفظ سمت به معاونت دانشگاه جنگ منصوب گردید.<ref>عاقلی ۳۴۱</ref>{{سخ}}
 
ضمناً سه افسر فرانسوی نیز که قبلاً در ایران استخدام شده بودند، به جمع هیئت سپهبد ژاندر افزوده شدند. این سه نفر عبارت بودند از: سرهنگ کالدور متخصص در سواره‌نظام، سرگرد دولاکور متخصص پیاده‌نظام، سرگرد بودنیا معلم نقشه‌برداری. پس از ورود این هفت نفر، در شمال باغشاه، ساختمانی که قبلاً برای دانشگاه جنگ بنا گردید بود تحویل افسران فرانسوی داده شد و دانشگاه رسماً کار خود را از مهرماه ۱۳۱۴ آغاز کرد. ریاست دانشگاه جنگ ابتدا با [[امان‌الله جهانبانی|سرلشکر جهانبانی]] بود ولی پس از مدت کوتاهی نامبرده تعویض و [[عزیزالله ضرغامی|سرلشکر ضرغامی]] رئیس ستاد ارتش به سرپرستی دانشگاه منصوب گردید. سمت سپهبد ژاندر در دانشگاه جنگ مدیریت دروس بود. [[محسن دیبا|سرتیپ محسن دیبا]] رئیس رکن دو ستاد ارتش با حفظ سمت به معاونت دانشگاه جنگ منصوب گردید.<ref>عاقلی ۳۴۱</ref>{{سخ}}
 
دانشگاه جنگ دارای دو دوره بود: دوره فرماندهی که مدت آن یک سال بود و دوره ستاد که مدت آن را دو سال تعیین کرده بودند. افسرانی که دوره ستاد را طی می‌نمودند، نوار کلاه و لباس آنها به مشکی تبدیل می‌شد و واکسیل ستادی هم بر شانه سمت چپ اضافه می‌شد.<ref>عاقلی ۳۴۱</ref>