تفاوت میان نسخه‌های «آموزگار»

۴٬۴۴۵ بایت حذف‌شده ،  ۵ سال پیش
ویکی سازی و حذف مطالب بدون منبع
(ویکی سازی و حذف مطالب بدون منبع)
{{کاربردهای دیگر}}
{{بهبود منبع}}
'''آموزگار''' یا '''مُعَلِم''' کسی است که [[پیشه|پیشه‌اش]] آموختن به دیگران باشد و «[[آموزش و پرورش]]» یا «تعلیم و تربیت» [[کار]] او به‌شمار آید.
 
== تعریف ==
== شناختار واژه آموزگار ==
کارترز،[[کارترز]]، درفرهنگ آموزش و پرورش چندین شناختار ازآموزگار آورده است:
از آموزگار تعاریف و شناختارهای فراوانی در فرهنگ‌های تخصصی و همگانی آورده شده است. درفرهنگ فارسی [[عمید]]، آموزگار هم ارز با واژه‌هایی مانند: تعلیم دهنده، آموزاننده و معلم آورده شده است. در واژه نامه دهخدا نیز آموزگار را به معنی آموزاننده، استاد و معلم معنی شده است. درفرهنگ علوم رفتاری شعاری نژاد دو شناختار از واژه آموزگار آورده شده است: کسی که دوره پرورش آموزگاری را پایان رسانده است و برای آموزش به گروهی از [[دانش آموز|دانش آموزان]] یا دانشجویان دریک نهاد آموزشی پژوهشی، و پرورشی گماشته شده است. درفرهنگ آکسفورد، آموزگار به آن کس گفته شده است که "[[تدریس]] می‌کند به ویژه تدریس در مدرسه ".
 
=== شناختار کارترز از آموزگار ===
کارترز، درفرهنگ آموزش و پرورش چندین شناختار ازآموزگار آورده است:
* آموزگار کسی است که بر پایه توان ویژه‌ای گماشته می‌شود تا خواست‌های راهبری و راهنمایی آموخته‌های یادگیری [[دانشجو|دانشجویان]] رادریک نهاد آموزشی دولتی بردوش گیرد.
* آموزگار کسی است که دارای توانمندی ویژهٔ [[تجربی]] و پرورشی برای راهبری و راهنمایی شاگردان با اوست.
* آموزگار کسی است که آموزش به یاری او بگونه فردی وگروهی انتقال می‌یابد و سلوک و رفتار شاگرد پویایی دلخواه و مثبت را نمایان می‌سازد.
* آموزگار کسی است که درآموختن آموزه به دانش آموزان یاری می‌رساند، برای نمونه:
**برای آموزش توانایی‌های دانش آموزان، بنمایه‌ها را فراهم می‌کند.
 
۱. **برای آموزش توانایی‌های دانش آموزان، بنمایه‌هازمینه را فراهمآماده می‌کندمی‌سازد.
۳. **شیوه آموزش را به شاگردان نشان می‌دهد.
 
۲. برای آموزش زمینه را آماده می‌سازد.
 
۳. شیوه آموزش را به شاگردان نشان می‌دهد.
* آموزگار کسی است که افزون بر شایستگی‌های آموزشی و توانایی‌های حرفه‌ای خود، هنر تدریس و سازندگی همه سویه شاگردان را در دست دارد. او پیوسته درجوش و خروش برای ساختن خود وپیدایش دگرگونی و پویایی درشاگردان است.<ref>
501 نکته برای معلمان، چاپ دوم، سال 88، 978-964-536-494-4 :شابک</ref>
 
درفرهنگ علوم رفتاری شعاری نژاد دو شناختار از واژه آموزگار آورده شده است: کسی که دوره پرورش آموزگاری را پایان رسانده است و برای آموزش به گروهی از [[دانش آموز|دانش آموزان]] یا دانشجویان در یک نهاد آموزشی پژوهشی، و پرورشی گماشته شده است.
== ویژگی‌های یک آموزگار ==
آموزگار کسی است که با یک یا چند شاگرد یا دانش آموز به رفتار همکُنشی می‌پردازد و خواسته اش ازاین کاراین است که در اندرون دانش آموز دگرگونی پدید آورد، این دگرگونی به هر روشی که پیدا می‌شود نزد آموزگار مانند یک دگرگونی خواسته مند است.
 
آموزگار کسی است که به دلیل پیوند نزدیک باشاگردان می‌تواند نیازهای آنان را شناسایی کرده وبر پایه آن با ساماندهی نوشته‌های آموزشی با نام یک رهبر آموزشی درصنف، گردش یادگیری را رهبری می‌کند. اومیتواند با سو دادن به یادگیری شاگردان، دانستار آنهارا افزایش مید هد وسرانجام آنها را به حد رسایی برساند.
 
=== پرورش شخصیت دانش آموزان ===
آموزگار کسی است که دراندیشه رشد و پرورش درست شخصیت شاگردان خود و بر آورده سا ختن نیازهای روحی و روانی آنان باشد؛ و یا آموزگار کسی است که پیش ازهرچیز خودرا شاگردمی پندارد که تشنه یادگیری است ودم به دم زندگی اش رادرآموزش سپری می‌کند بیش از اینکه خود را یک آموزگار بپندارد یک شاگرد یا آموزنده همیشگی می‌پندارد.
 
درنتیجه گفته می‌توانم که آموزگار برجسته‌ترین عامل پدید آورنده چندوچون دلخواه یادگیری و یاد دهی است که پس از شاگرد دومین عنصرمهم سامانه آموزش و پرورش به شمارمیرود، این آموزگار است که چندوچون نیاز یادگیری را بین شاگردان و آموزش پدید می‌آورد و کار آن غنی سازی همین یافتار و مفهوم است. آموزگار از راه پیدایش زنجیره‌های عاطفی و مهرین با شاگردان و دریافت درست تفاوتهای فردی و استعدادهای آنها می‌تواند شاگردان را بسوی یک خواسته دلخواه و پیدا که همانا افزایش جایگاه دانشی شاگردان است رهنمون می‌شود.
 
=== امانت داری ===
آموزگار امانت داری است که آدم (دانش آموز) سپرده اوست. آموزگار است که آدم را از ناآگاهی و نادانی، از تاریکی به سوی دانایی و روشنایی راهبری می‌کند. آموزگاری، پیشه شریف آدم سازی است که با نام سرپرست دوم شاگردان به شمار می‌شود.
 
=== الگوبرداری از آموزگار ===
آموزگار الگوی شاگردان است آنچه که درشخصیت آموزگار نمود می‌کند در وجود شاگردان نیز نمایانگر می‌شود. در فرایند تدریس رفتار و کردار آموزگار برای شاگردان از اهمیت ویژه برخوردار است، بیشتر برای شاگردان دوره دبستان، کردار و رفتار آموزگار برای شاگردانش سنجه مناسبی است و برای ارزشیابی نوشه‌ها، گفته‌ها، پندها و رهنمودهای او؛ بنابراین آموزگار باید در رفتار و کردارش آنچنان بزگوار باشد که نمونه و الگوی شاگردش بشود.
 
== تربیت آموزگار ==
[[رده:آموزش]]
[[رده:آموزش و پرورش و مشاغل آموزشی]]
[[رده:آموزگاران|*]]
[[رده:پیشه‌ها]]
[[رده:تدریس]]
۶۰٬۸۱۵

ویرایش