تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شهرهای مولداوی»

جز (ربات:حذف الگو: Link FL)
{| class="wikitable"
|----
|colspan="10" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''Citiesشهرهای in Moldovaمولداوی'''
|----
|rowspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''رتبه''' || rowspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''شهر''' || colspan="7" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''جمعیت''' || rowspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Administrative unit'''
|----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Censusسرشماری{{space|۱}}{{سخ}}۱۹۳۰''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Censusسرشماری{{space|۱}}{{سخ}}۱۹۵۹''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Censusسرشماری{{space|۱}}{{سخ}}۱۹۷۰''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Censusسرشماری{{space|۱}}{{سخ}}۱۹۷۹''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | {{space|۱}}'''Censusسرشماری{{space|۱}}{{سخ}}۱۹۸۹''' || colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Censusسرشماری ۲۰۰۴'''
|----
| bgcolor="#98FB98" align="center"|<small> without suburbs</small> || bgcolor="#98FB98" align="center"|<small>with suburbs</small>