تفاوت میان نسخه‌های «ثابت ساختار ریز»

* ''ħ'' = ''h''/2π [[ثابت پلانک]] کاهش‌یافته است؛
* ''c'' [[سرعت نور]] است؛
* ''ε''<sub>0</sub> [[ثابت گذردهی خلا|ثابت الکتریکی]] یا [[ثابت گذردهی خلا]] است؛
* ''µ''<sub>0</sub> [[ثابت تراوایی خلا|ثابت مغناطیسی]] یا [[ثابت تراوایی خلا]]؛
* ''k''<sub>e</sub> [[ثابت کولن]] است؛
* ''R''<sub>K</sub> [[ثابت فن کلیتزیگ]] است؛