تفاوت میان نسخه‌های «ثابت ساختار ریز»

جز
 
==تعریف==
تعریف معادل دیگری برای ''α'' با استفاده از [[ثابت فیزیکی|ثابتهای فیزیکی]] دیگر به شکل زیر است :
 
: <math>\alpha = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{\mu_0}{4 \pi} \frac{e^2 c}{\hbar} = \frac{k_\text{e} e^2}{\hbar c} = \frac{c \mu_0}{2 R_\text{K}}</math>