نجیب مایل هروی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
مایل هروی همچنین همکاری با آستان قدس رضوی، [[مرکز پژوهشی میراث مکتوب]] و بخش تحقیقات کتابخانهٔ [[مجلس شورای اسلامی]] را در کارنامهٔ فعالیت‌های خود دارد و در حال حاضر نیز از محققان کتابخانه مجلس شورای اسلامی و دارای تالیفات متعددی است و مقالاتی را نیز در دانشنامه مرکز دائرةالمعارف اسلامی نگاشته است.
 
نجیب مایل بیشترین دوره آموزش وپژوهش خویش را درایران سپری نموده است وهمینو هم اکنون به عنوان دانشمند طرازاول درحلقه‌های دانشی وتحقیقاتی ایران معرفی ومورد حرمت است. تاجایی که آثارش در بازارهای کتاب ایران کمیاب است.
 
او ضمن تسلط به ادبیات کلاسیک، از نوادر شخصیت‌های پژوهشگر زمان خود بود که عمیقاً به ادبیات معاصر فارسی و عرفان اسلامی علاقه‌مند بود و مقالات بسیاری در این زمینه نوشت و باتالیف وتصحیح بیش از ۳۰ کتاب ارزشمند ونگارش صدها مقاله در حوزهٔ تصحیح متون و نسخه‌شناسی، در راستای ایجاد وتحقیق به سود فرهنگ ومعنویت ملت ومردمش قدم بر می‌دارد.
۲۷۱

ویرایش