تفاوت میان نسخه‌های «یوسف‌خان امیر مجاهد»

جز
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{جنبش مشروطه}}+املا+مرتب+تمیز (۹.۲))
== منابع ==
* بهنود، مسعود. ''دولتهای ایران''، فرهنگ و ارشاد، تهران
* گارثویت،[[جین راف گارثویت]]، ''تاریخ سیاسی و اجتماعی بختیاری''، ترجمه: مهراب امیری، انتشارات بهمن، تهران:۱۳۷۳.
* بامداد، مهدی. ''شرح حال رجال ایران''، انتشارات زوار، تهران:۱۳۵۷.
* امیر بهادر، جعفر قلی خان. ''خاطرات سردار اسعد''، انتشارات اساطیر، تهران:۱۳۷۲.