تفاوت میان نسخه‌های «گزیده‌های زادسپرم»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات:اصلاح تغییرمسیر ناوباکس‌)
جز
'''گزیده‌های زادسپَرَم''' کتابی که که [[زادسپرم]] پسر گٌشن‌جَم تألیف کرده که در قرن سوم هجری (قرن نهم و دهم میلادی) می‌زیسته‌است. زادسپَرَم از خاندانی روحانی بوده و پدرش گٌشن‌جَم شاپوران (پسر شاپور) با لقب پیشوای [[بهدین|بهدینان]] یاد شده‌است. گزیده‌های زادسپَرَم دارای چهار بخش عمده است:
 
بخش نخست کتاب، که سه فصل را در برمی‌گیرد،دربرمی‌گیرد، دربارهٔ آفرینش آغازین است. فصل نخست با توصیفی از [[اورمزد]] که مبدأ خیر است، و [[اهریمن]] که مبدأ شر است، آغاز شده و آنگاهآن‌گاه از آفرینش موجودات به صورت [[مینو|مینویی]] و سپس از آفرینش موجودات به صورت [[گیتی]] سخن رفته‌است. فصل دوم حملهٔ [[اهریمن]] به پیش نمونه‌هایپیش‌نمونه‌های موجودات هفتگانههفت‌گانه یعنی آسمان، آب، زمین، گیاه، گاو یکتا آفریده،یکتاآفریده، گیومرث، و آلوده شدن هر کدامهرکدام شرح داده شده‌است. فصل سوم ستیز [[ایزدان]] گوناگون و حامیان آفریدگان فوق با [[اهریمن]] و به دنبالبه‌دنبال آن آفرینش موجودات اورمزدی از پیش نمونه‌های ذکر شدهذکرشده و تکثیر آنها در جهان سخن رفته‌است.
 
موضوع اصلی بخش دوم، تاریخ دین است. دربارهٔ زندگی [[زرتشت]] است که به نظر زرتشتیان در میانهٔ تاریخ جهان ظهور کرده‌است.
بخش سوم، شامل دو فصل دربارهٔ ترکیب آدمی از تن و جان و روان و چگونگی وظایف اندام‌های داخلی بدن است.
 
بخش چهارم، دربارهٔ حوادث پایان جهان و [[رستاخیز]] است که به علتبه‌علت افتادگی نسخه‌ها ناقص مانده‌است.
 
از گزیده‌های زادسپرم سه نسخه در دست است. <ref>تفضلی، احمد، ص ۱۴۵ تا ۱۴۹</ref>
 
== منابع ==
تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. ''تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام''. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶ ISBN 964-5983-14-2
 
{{مزدیسنا}}