تفاوت میان نسخه‌های «مریدا، مریدا»

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.)
 
{{منبع}}
{{کاربردهای دیگر|مریدا (ابهام‌زدایی)}}
{{Infobox settlement
| name = مریدا