باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Domenico Procacci > دومنیکو پروکاچی (۸.۱)
| film name =
| director = [[متئو گارونه]]
| producer = [[Domenicoدومنیکو Procacciپروکاچی]]{{سخ}}[[متئو گارونه]]
| writer = [[Maurizio Braucci]]{{سخ}}[[Ugo Chiti]]{{سخ}}Matteo Garrone{{سخ}}[[Massimo Gaudioso]]
| screenplay = [[متئو گارونه]]{{سخ}}[[Massimo Gaudioso]]{{سخ}}[[Ugo Chiti]]
۳۰۳٬۶۵۷

ویرایش