تفاوت میان نسخه‌های «انتروکوک»

جز
جایگزینی با واژه فارسی(اسپور=هاگ)
جز (ویکی‌سازی)
جز (جایگزینی با واژه فارسی(اسپور=هاگ))
 
== فیزیولوژی و طبقه بندی ==
انتروکوک‌ها، بی هوازی اختیاری هستند و اسپورهاگ تولید نمی‌کنند<ref>Fischetti VA, Novick RP, Ferretti JJ, Portnoy DA, Rood JI, ed. (2000). Gram-Positive Pathogens. ASM Press. ISBN 1-55581-166-3.</ref>. آن‌ها گستره بزرگی از شرایط محیطی را تحمل می‌نمایند: دمای ۱۰ تا ۴۰ [[درجه سانتی گراد]]، pH از ۴ تا ۱۰ و غلظت‌های بالای کلرید سدیم<ref>Fisher K, Phillips C (June 2009). "The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus". Microbiology 155 (Pt 6): 1749–57. doi:10.1099/mic.0.026385-0. PMID 19383684.</ref>.
انتروکوک‌ها بر روی آگار خوندار گوسفندی، همولیز گاما ایجاد می‌کنند<ref>Ryan KJ, Ray CG, ed. (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill. pp. 294–5. ISBN 0-8385-8529-9.</ref>.