تفاوت میان نسخه‌های «گیاه‌شناسی»

جز
جز (Robot: Replacing image Alternation of generations in ferns.png with Alternation of generations in ferns.svg)
[[پرونده:Alternation of generations in ferns.svg|thumb|300px|thumb|چرخهٔ نسلی در سرخس هاسرخس‌ها]]
 
'''گیاه‌شناسی''' یا '''علوم گیاهی''' یکی از رشته‌های [[زیست‌شناسی]] است که به مطالعه و بررسی زندگی و رشد و نمو [[گیاهان]] می‌پردازد.
گیاه‌شناسی دربرگیرنده شاخه‌های بسیاری از [[علوم]] زیستی است که به بررسی گیاهان، جلبکها و [[قارچها]] می‌پردازند. از زیرشاخه‌های گیاه‌شناسی می‌توان به [[ریخت‌شناسی]]، [[فیزیولوژی]]، [[سیستماتیک]] و [[گرده‌شناسی]] اشاره نمود.<ref>[http://www.articles.ir/article1515.aspx سایت مقالات علمی ایران. بازدید ۸ آبان ۱۳۸۸]</ref>
 
== تاریخچه ==
اولین اقدامات مربوط به گیاه‌شناسی که در حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد نوشته شده دو رساله بزرگ توسط تئوفراستوس (فیلسوف یونانی) دیده می‌شود: دربارهدربارهٔ تاریخچه گیاهان (Historia Plantarum) و دربارهدربارهٔ اهداف گیاهان. این دو کتاب روی هم بیشترین تأثیر را در دوران باستان و قرون وسطی در علم گیاه‌شناسی داشته‌اند. Dioscorides نویسنده رومی شواهد مهمی مبنی بر دانش یونانیان و رومیان دربارهدربارهٔ گیاهان دارویی ارائه می‌دهد.
 
رابرت هوک در سال ۱۶۶۵ با استفاده از یک میکروسکوپ ابتدایی، سلول را در چوب پنبه و اندک زمانی بعد در بافت گیاه زنده کشف کرد. او با نگاه به یک برش باریکی از چوب پنبه نوشت : من توانستم تعداد بسیار زیادی منفذ و سوراخ در آن مشاهده کنم که بیشتر شبیه کندوی عسل هستند. این روزنه‌ها یا سلولها عمق زیادی نداشتند اما تعداد بسیار زیادی جعبه کوچک محسوب می‌شوند. (Leonhart Fuchs) نویسنده آلمانی ،آلمانی، (Conrad Gessner) نویسنده سوئیسی و (Nicholas Culpeper) و (John Gerard) نویسندگان انگلیسی یک کتاب گیاهی منتشر کردند که اطلاعاتی را دربارهدربارهٔ گیاهان داروئی ارائه می‌کرد.
* [[تاکسونومی]]: یا سیستماتیک گیاهی با نامگذاری و تقسیم بندیتقسیم‌بندی گیاهان سرو کار دارد.
 
* [[ریخت‌شناسی گیاهی]]: شکل و ساختمان و توسعه آنها همراه با روابط قسمت‌های گیاهان با یکدیگر را بررسی می‌کند؛ و شامل مطالعه [[کالبدشناسی]]، [[سیتولوژی]] و [[جنین‌شناسی گیاهی]] است.
* [[تاکسونومی]]: یا سیستماتیک گیاهی با نامگذاری و تقسیم بندی گیاهان سرو کار دارد.
* [[ریخت‌شناسی گیاهی]]: شکلاعمال واین ساختمانعیسم و توسعهتولید آنهامثل همراه با روابط قسمت‌هایدر گیاهان با یکدیگر را بررسی می‌کند. و شامل مطالعه [[کالبدشناسی]]، [[سیتولوژی]] و [[جنین‌شناسی گیاهی]] است.
* [[بیماری‌شناسی گیاهی]]: با امراض نباتی سروکار دارد.
* [[ریخت‌شناسی گیاهی]]: اعمال این عیسم و تولید مثل در گیاهان است.
* [[بوم‌شناسی]]: علم بررسی روابط موجودات زنده با محیط اطرافشان می‌باشد.
* [[بیماری‌شناسی گیاهی]]: با امراض نباتی سروکار دارد.
* [[ژنتیک گیاهی]]: با مطالعه توارث در گیاهان سروکار دارد.
* [[بوم‌شناسی]]: علم بررسی روابط موجودات زنده با محیط اطرافشان می‌باشد.
* [[ژنتیک گیاهیقارچ‌شناسی]]: باعلم مطالعه توارثقارچها در گیاهان سروکار داردمی‌باشد.
* [[قارچ‌شناسی]]: علم مطالعه قارچها می‌باشد.
* [[جلبک‌شناسی]]: علم مطالعه جلبکها