تفاوت میان نسخه‌های «آگوستوس»

جز
(مستند کردن moved to Wikidata)
 
== امپراتوری ==
اکتاویوس مایل نبود با عنوان سلطنت حکومت کند و با پیشنهاد [[سنا]] لقب اگوستوس(Augustus) را که خاص خدایان بود، پذیرفت. او عنوان امپراطورامپراتور رابه عنوان خود افزود.
 
اکتاویوس یکی از مهم ترینمهم‌ترین گستراندگان امپراتوری روم بود . او برای توسعه و حفظ قلمروی روم لژیون هایلژیون‌های ثابتی را به استخدام روم درآورد و تعدادی زیادی لژیون جدید را تاسیستأسیس کرد . وی الگوی نظامی مهمی را بر مبنای تقسیم ارتش روم در بریتانیا ،بریتانیا، حوزه راین ،راین، حوزه دانوب ،دانوب، ارتش فرآت ،فرآت، ارتش مصر و ارتش آفریقا پدید آورد <ref> لژیونیکا : بخش دهم : ساختار لژیون ها ؛لژیون‌ها؛ دکتر مهدی یاراحمدی</ref>
 
او در سال ۱۴ میلادی و در سن ۷۶ سالگی درگذشت و با جلال و شکوه در مقبره خود در شان دومارس مدفون شد. مجلس سنا برای او لقب آپوتئوز (Apotheose) را تصویب کرد و در ردیف خدایان قرار گرفت.<ref> کلیت تاریخ عمومی (جلد۱)؛ دکتر حسینعلی ممتحن</ref>
 
== منابع ==