تفاوت میان نسخه‌های «عهد عتیق»

۱۰۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
تورات موسی مشتمل بر پنج کتاب است:
 
# سِفر[[سفر پیدایش]]
# سِفر[[سفر خروج]]
# سِفر[[سفر لاویان]]
# [[سفر اعداد]]
# سِفراعداد
# سِفر[[سفر تثنیه]]
 
مکتوبات مورخان شامل کتابهای زیر است:
 
# کتاب [[یوشع]]
# کتاب داوران
# کتاب [[روت]]
# کتاب اول سوئیل[[سموئیل]]
# کتاب دوم [[سموئیل]]
# کتاب اول پادشاهان
# کتاب دوم پادشاهان
# کتاب اول تواریخ
# کتاب دوم تواریخ
# کتاب [[عزرا]]
# کتاب ِنحِمیا[[نحمیا]]
# کتاب اِستر[[استر]]
# کتاب [[ایوب]]
# کتاب [[مزامیر]] [[داوود]] معروف به «زبور»
# کتاب امثال [[سلیمان]]
# کتاب جامعه [[سلیمان]]
# کتاب [[غزل غزلهایغزل‌های سلیمان]]
 
مکتوبات پیامبران قبل از عیسی مسیح مشتمل بر هفده کتاب است:
 
# کتاب اِشعَیا[[اشعیا]]
# کتاب اِرمیا[[ارمیا]]
# کتاب مراثی [[ارمیا]]
# کتاب [[حزقیال]]
# کتاب [[دانیال]]
# کتاب هوشَع[[هوشع]]
# کتاب [[یوئیل]]
# کتاب [[عاموس]]
# کتاب [[عوبدیا]]
# کتاب یونا ([[یونس)|یونا]]
# کتاب [[میکاه]]
# کتاب [[ناحوم]]
# کتاب حَبَقّوق[[حبقوق]]
# کتاب صَفِنیا[[صفنیا]]
# کتاب حَجی[[حجی]]
# کتاب [[زکریا]]
# کتاب [[ملاکی]]
 
== پانویس ==