حشمت‌الله لرنژاد: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «حشمت ‏الله لرنژاد(1326-1374) فرزند مرحوم حاج فتح‏الله درسال 1326 در شهر كرمانشاه،...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «حشمت ‏الله لرنژاد(1326-1374) فرزند مرحوم حاج فتح‏الله درسال 1326 در شهر كرمانشاه،...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس مطالب زیاد ویکی‌سازی‌نشده
(بدون تفاوت)
۱۱۹

ویرایش