تفاوت میان نسخه‌های «فرگرد یکم وندیداد»

بدون خلاصه ویرایش
# نهمین سرزمین و کشور نیکی که من، اهوره مزدا، آفریدم [[خننته|خنِنته]] در [[گرگان|وهرکانه]] بود. پس آنگاه انگره‌مَینیوی همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، گناه نابخشودنی کون مرزی را بیافرید.
# دهمین سرزمین و کشور نیکی که من، اهوره مزدا، آفریدم [[رخج|هرخوائیتی]] زیبا بود. پس آنگاه انگره‌مَینیوی همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، گناه نابخشودنی خاک سپاری مردگان را بیافرید.
# یازدهمین سرزمین و کشور نیکی که من، اهوره مزدا، آفریدم [[هائتومنت]] رایومَندِ ( سرزمینی در پیرامون [[هیرمند]]) رایومَند فره‌مند بود. پس آنگاه انگره‌مَینیوی همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، جادویی زیانبار جادوان را بیافرید.
# و سرشت جادو بدین گونه پدیدار شود: از راه نگاه (افسونی). پس هرگاه جادو گام پیش نهد و به افسون شیون برکشد، بیشتر کارهای کشندهٔ جادویی پیش رود.
# دوازدهمین سرزمین و کشور نیکی که من، اهوره مزدا، آفریدم [[شهر ری|رَغا]] بود که سه نژاد در آن فرمانروایند. پس آنگاه انگره‌مَینیوی همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، گناه برانگیختن سست باوری را بیافرید.
۶٬۶۳۴

ویرایش