باز کردن منو اصلی

تغییرات

* حوزه وزارتی
* اداره کل حراست
*حوزه پشتیبانی و رفاهی کارکنان
* دبیر خانه [[شورای فرهنگ عمومی]]
* [[مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال]]<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ershad.ir/ershad.net/pages/MinDomains.aspx| عنوان = پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی| تاریخ بازدید = ۱۰ آبان ۱۳۸۷| ناشر = وب‌گاه رسمی | زبان = فارسی}}</ref>