تفاوت میان نسخه‌های «خودمحوری»

==خود محوری در رشد شناختی نو جوانان==
به گفته دوروزنرول، 1978؛ هادسن و گری، 1986، تفکر عملیات صوری سبب پدیداری نوع جدیدی از خودمحوری می شود.ظرفیت اندیشیدن به افکار خود سبب می شود که آگاهی نوجوانان از خود بیشتر شود و در نتیجه آنها خودمحور، خودآگاه و درون نگر می شوند. نوجوانان چنان به خود مشغول مشغول می شوند که تصور می کنند دیگران نیز به اندازه آنها در باره ظاهر و رفتارشان وسواس دارند. از دید گاه الکایند، 1967، همین باور مشغولیت ذهنی دیگران با ظاهر و رفتار نوجوان است که خودمحوری او را تشکیل می دهد.
نوجوانان در بخش اعظم اوقات تصور می کنند که روی صحنه هستند، در نتیجه بیشتر انرژی آنان صرف واکنش به شنوده ای تصوری می شود. به همین دلیل است که نوجوانان به شدت خوداگاه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =رایس | نام =فلیپ.ف | پیوند نویسنده = | عنوان =رشد انسان | ترجمه =مهشید فروغان | جلد = | سال = | ناشر =ارجمند |مکان = تهران| شابک = 2-105-496–964-978| صفحه =333 | پیوند = | تاریخ بازبینی = {{جا:تاریخ}}}}</ref>
 
<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =رایس | نام =فلیپ.ف | پیوند نویسنده = | عنوان =رشد انسان | ترجمه =مهشید فروغان | جلد = | سال = | ناشر =ارجمند |مکان = تهران| شابک = 2-105-496–964-978| صفحه =333 | پیوند = | تاریخ بازبینی = {{جا:تاریخ}}}}</ref>
 
=='''منابع'''==