تفاوت میان نسخه‌های «احمدشاه قاجار»

او بیش از هرچیز نگران وضع خود بود و به وضعیت نابسامان کشور چندان وقعی نمی‌نهاد. با قدرت گرفتن سردار سپه و تحمیل خود به احمد شاه به عنوان [[نخست وزیر]] و ناخوشی اوضاع احمدشاه دلیل برآن شد که وی باز به اروپا [[فرنگستان]] برود.
درهنگامی که او در آن‌جا بود با رای [[مجلس موسسان]]ی که سردار سپه ترتیب داده بود بااز قدرت برکنار کردن آخرین «شاه» دودمان قاجار شاهنشاهی قاجاریان را به پایان رساند.
وی در [[اسفندماه]] سال [[۱۳۰۸]] خورشیدی بر اثر [[ورم کلیه]] و [[اضافه وزن]] در محله «نویی سور سن» در حومه ی [[پاریس]] در گذشت.
گفتنی است که برخی از قاجارها که سلطنت کشور ایران را دردست داشتند در نوشته‌های تاریخی با نام [[شاه]] از اویاد نمی‌كردند.{{مدرک}}
 
۸۳

ویرایش