تفاوت میان نسخه‌های «اصول موضوعه هندسه اقلیدسی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: اصل 1. از هر 2 نقطه 1 پاره خط می گذرد. اصل 2. هر پاره خط را می توان تا بی نهایت در امتداد خط راستی ادامه ...)
 
جز
اصل 4. تمام زوایا ی راست بر هم منطبق می شوند.
 
[[اصل توازی|اصل 5]]. اگر 2 خط، خط سومی را قطع کنند به طوری که مجموع زاویه های داخلی در یک طرف آن از 2 زاویه ی راست کمتر باشد، آن 2 خط در صورتی که به انداه ی کافی ادامه پیدا کنند متقاطعند.
 
== منابع ==
۸۳

ویرایش