تفاوت میان نسخه‌های «بحث:جنگ واترلو»

Chase صفحهٔ بحث:جنگ واترلو را به بحث:نبرد واترلو منتقل کرد: واترلو یک نبرد بوده و به کار بردن عنوان جنگ واترلو اشتباه است.
(Chase صفحهٔ بحث:جنگ واترلو را به بحث:نبرد واترلو منتقل کرد: واترلو یک نبرد بوده و به کار بردن عنوان جنگ واترلو اشتباه است.)
 
(بدون تفاوت)
۲۰۹

ویرایش