تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مربیان باشگاه فوتبال چلسی»

{| class="wikitable sortable" style="text-align: Right"
|-
!تصویر!!نام!!کشور!!از!!class="unsortable"|تا!!بازی!!برد!!تساوی!!باخت!!گل‌زده!!گل‌خورده!!برد٪<ref>بازی‌ها٪ is [[گرد کردن|rounded]] to a whole number.</ref>!!class="unsortable"|افتخارات!!class="unsortable"|توضیحات
|-
|||align="Right"|[[جان روبرتسون]]*||{{SCO}}||مه ۱۹۰۵||اکتبر ۱۹۰۶||۵۰||۳۰||۱۰||۱۰||۱۲۱||۵۴||۶۰٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=846 |title=John Tait Robertson managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[ویلیام لوییس]]+||{{ENG}}||اکتبر ۱۹۰۶||آوریل ۱۹۰۷||۳۱||۲۰||۵||۶||۵۹||۲۸||۶۵٪||<small>در زیر ذکر شده|| -
|-
|||align="Right"|[[دیوید کالدرهید]]||{{SCO}}||ژوئیه ۱۹۰۷||ژوئن ۱۹۳۳||۹۶۶||۳۸۴||۲۳۹||۳۴۳||۱۳۷۶||۱۳۰۵||۴۰٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=338 |title=David Calderhead managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[لسلی کنیگتون]]||{{ENG}}||ژوئیه ۱۹۳۳||ژوئن ۱۹۳۹||۲۷۴||۹۳||۷۲||۱۰۹||۴۱۹||۴۴۶||۳۴٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=910 |title=Leslie Knighton managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[بیلی بیرل]]||{{SCO}}||ژوئیه ۱۹۳۹||ژوئن ۱۹۵۲||۲۸۹||۹۵||۷۴||۱۲۰||۴۱۰||۴۶۲||۳۳٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=171 |title=Billy Birrell managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[تد دریک]]||{{ENG}}||ژوئیه ۱۹۵۲||سپتامبر ۱۹۶۱||۴۲۴||۱۵۶||۱۰۳||۱۶۵||۷۷۱||۷۷۲||۳۷٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1176 |title=Ted Drake managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[تامی دوچرتی]]||{{SCO}}||اکتبر ۱۹۶۱||سپتامبر ۱۹۶۷||۳۰۲||۱۴۳||۶۴||۹۵||۵۲۶||۴۲۲||۴۷٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1232 |title=Tommy Docherty managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[دیو سکستون]]||{{ENG}}||اکتبر ۱۹۶۷||سپتامبر ۱۹۷۴||۳۷۳||۱۶۵||۱۰۸||۱۰۰||۵۷۰||۴۳۸||۴۴٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=331 |title=Dave Sexton managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[رون سوآرت]]+||{{ENG}}||اکتبر ۱۹۷۴||مارس ۱۹۷۵||۳۱||۸||۱۱||۱۲||۳۸||۵۸||۲۶٪||-|||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1090 |title=Ron Suart managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[ادی مک‌کریدی]]||{{SCO}}||آوریل ۱۹۷۵||ژوئن ۱۹۷۷||۹۹||۳۷||۳۲||۳۰||۱۴۱||۱۲۸||۳۷٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=405 |title=Eddie McCreadie managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[کن شلیتو]]||{{ENG}}||ژوئیه ۱۹۷۷||دسامبر ۱۹۷۸||۶۶||۱۶||۱۸||۳۲||۷۷||۱۱۴||۲۴٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=880 |title=Ken Shellito managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[دنی بلنچ‌فلوور]]||{{NIR}}||دسامبر ۱۹۷۸||سپتامبر ۱۹۷۹||۳۲||۵||۸||۱۹||۳۴||۶۸||۱۶٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=313 |title=Danny Blanchflower managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[جف هرست]]||{{ENG}}||سپتامبر ۱۹۷۹||آوریل ۱۹۸۱||۸۳||۳۵||۱۹||۲۹||۱۰۸||۹۴||۴۲٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=486 |title=Geoff Hurst managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[بابی گولد]]+||{{ENG}}||آوریل ۱۹۸۱||مه ۱۹۸۱||۲||۰||۰||۲||۰||۵||۰٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=231 |title=Bobby Gould managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[جان نیل]]||{{ENG}}||ژوئیه ۱۹۸۱||ژوئن ۱۹۸۵||۲۰۴||۸۴||۶۲||۵۸||۳۲۶||۲۵۳||۴۱٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=829 |title=John Neal managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[جان هولینس]]||{{ENG}}||ژوئیه ۱۹۸۵||مارس ۱۹۸۸||۱۴۴||۵۶||۳۷<sup>۱</sup>||۵۱||۱۹۶||۲۱۴||۳۹٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=809 |title=John Hollins managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[بابی کمپل]]||{{ENG}}||مارس ۱۹۸۸||ژوئن ۱۹۹۱||۱۶۱||۷۴||۴۷||۴۰||۲۸۰||۲۳۰||۴۶٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=226 |title=Bobby Campbell managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[یان پورترفیلد]]||{{SCO}}||ژوئیه ۱۹۹۱||فوریه ۱۹۹۳||۸۹||۳۲||۲۸<sup>۲</sup>||۲۹||۱۰۶||۱۱۵||۳۶٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=632 |title=Ian Porterfield managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[دیوید وب]]+||{{ENG}}||فوریه ۱۹۹۳||ژوئن ۱۹۹۳||۱۳||۵||۴||۴||۱۹||۱۸||۳۸٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=355 |title=David Webb managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[گلن هودل]]*||{{ENG}}||ژوئن ۱۹۹۳||مه ۱۹۹۶||۱۵۷||۵۳||۵۴<sup>۳</sup>||۵۰||۱۹۲||۱۸۲||۳۴٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=539 |title=Glenn Hoddle managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[رود گولیت]]*||{{NLD}}||مه ۱۹۹۶||فوریه ۱۹۹۸||۸۲||۴۱||۱۷<sup>۴</sup>||۲۴||۱۵۷||۱۰۹||۵۰٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1111 |title=Ruud Gullit managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[جان لوکا ویالی]]*||{{ITA}}||فوریه ۱۹۹۸||سپتامبر ۲۰۰۰||۱۴۲||۷۵||۳۸||۲۹||۲۲۲||۱۲۳||۵۳٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1310 |title=Gianluca Vialli managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[گراهام ریکس]]+||{{ENG}}||سپتامبر ۲۰۰۰||سپتامبر ۲۰۰۰||۲||۱||۰||۱||۱||۲||۵۰٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1624 |title=Graham Rix managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[کلودیو رانیری]]||{{ITA}}||سپتامبر ۲۰۰۰||مه ۲۰۰۴||۲۰۰||۱۰۷||۴۶||۴۷||۳۵۸||۱۹۹||۵۴٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1626 |title=Claudio Ranieri managerial stats |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[ژوزه مورینیو]]||{{POR}}||ژوئن ۲۰۰۴||سپتامبر ۲۰۰۷||۱۸۵||۱۲۴||۴۰<sup>۵</sup>||۲۱||۳۳۰||۱۱۹||۶۷٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1908 |title=Jose Mourinho's managerial career |publisher=Soccerbase|accessdate=2007-08-16}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[آورام گرانت]]||{{ISR}}||سپتامبر ۲۰۰۷||مه ۲۰۰۸||۵۴||۳۶||۱۳<sup>۶</sup>||۵||۹۷||۳۶||۶۷٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=2086 |title=Avram Grant's managerial career |publisher=Soccerbase |accessdate=2007-09-21}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[فیلیپه اسکولاری]]||{{BRA}}||ژوئیه ۲۰۰۸||فوریه ۲۰۰۹
||۳۶||۲۰||۱۱<sup>۷</sup>||۵||۶۶||۲۴||۵۶٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=2111 |title=Felipe Scolari's managerial career|publisher=Soccerbase|accessdate=2008-06-20}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[رای ویلکینز]]+||{{ENG}}||فوریه ۲۰۰۹||فوریه ۲۰۰۹||۱||۱||۰||۰||۳||۱||۱۰۰٪||-||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1061 |title=Ray Wilkins's managerial career|publisher=Soccerbase|accessdate=2009-02-13}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[گاس هیدینک]]+||{{NED}}||فوریه ۲۰۰۹||مه ۲۰۰۹||۲۲||۱۶||۵||۱||۴۱||۱۹||۷۳٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=2148 |title=Guus Hiddink's managerial career|publisher=Soccerbase|accessdate=2009-02-21}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[کارلو آنچلوتی]]||{{ITA}}||ژوئن ۲۰۰۹||مه ۲۰۱۱||۸۶||۵۵||۱۴<sup>۸</sup>||۱۷||۲۰۳||۷۵||۶۴٪||<small>در زیر ذکر شده||<ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers2.sd?managerid=1759
|title=Carlo Ancelotti's managerial career|publisher=Soccerbase|accessdate=2009-02-21}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[آندره ویلاس-بوآس]]||{{POR}}||ژوئن ۲۰۱۲||مارس ۲۰۱۲||۳۸||۱۹||۱۱||۱۰||۶۹||۴۳||۴۸٪||-|| <ref>{{Cite news|url=http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/13858858.stm|title=Andre Villas-Boas confirmed as Chelsea manager
|publisher=BBC Sport|accessdate=2011-06-22|date=22 June 2011}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.soccerbase.com/managers/manager.sd?manager_id=2380
|title=Andre Villas-Boas's managerial career|publisher=Soccerbase|accessdate=2009-02-21}}</ref>
|-
|||align="Right"|[[روبرتو دی ماتئو]]||{{ITA}}||مارس ۲۰۱۲||تاکنون||۸||۶||۱||۱||۱۸||۷||۷۵٪||||
|}
* بازیکن-مربی{{سخ}}