تفاوت میان نسخه‌های «فلزات واسطه داخلی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== اکتینیدها ==
در این عناصر زیرلایهٔ ۵f در حال پرشدن می‌باشد و شامل عناصر از عدد اتمی ۹۰89 تا ۱۰۳ می‌باشد، برای مطالعهٔ اکتینیدها ساختارهسته نسبت به آرایش الکترونی عناصر از اهمیت بیش تری برخوردار می‌باشد، مشهورترین اکتینید که امروزه بحث‌های زیادی را در اقتصاد و سیاست و علم به خود اختصاص داده‌است اورانیوم می‌باشد که از آن انواع استفاده‌های صلح آمیز و غیر صلح آمیز(برای ساخت سلاح‌های اتمی ) می‌شود. تمامی این عناصر بجز ۳ عنصر اول یعنی [[اورانیوم]] و [[توریم]] و [[پروتاکتینیم]] بقیه در ازمایشگاه ساخته شده اند. [[پلوتونیم]] به مقدار بسیار ناچیزی در سنگ های اورانیوم دار پیدا شده است. این عناصر همگی رادیو اکتیو و چگالند.
 
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="border:none; width:75%; font-size:85%; text-align:center"
کاربر ناشناس