تفاوت میان نسخه‌های «سامان ارسطو»

(افزودن {{بهبود منبع}} (توینکل))
او از سال ۱۳٩۱ با یکی از مؤسسات حمایت از قشر آسیب‌پذیر کارتون‌خواب‌ها در ایران همکاری می‌کند.
 
=== تغییر جنسیت ===
وی یک ترنسکژوال بود. به همین خاطر در سال ۱۳۸۷، در سن ۴۱ سالگی، تغییر جنسیت داد .وی پیشتر یک زن بوده و با نام فرزانه شناخته میشد و در قالب این جنس به ایفای نقش میپرداخت.خود وی در این باره میگوید به خاطر ترس از مطرود شدن باعث شد مدتها برای اینکار اقدام نکند اما سرانجام در سال 85 تصمیمش را میگیرد و [[تغییر جنسیت در ایران|تغییر جسنیت]] میدهد. <ref>{{یادکرد خبر | نشانی=http://www.asriran.com/fa/news/369496/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B9%DA%A9%D8%B3 | عنوان=بازیگر زن ایرانی از تغییر جنسیت و دنیای مردانه‌اش می‌گوید(عکس)}}</ref>
 
== منابع ==