تفاوت میان نسخه‌های «ماداگاسکار»

 
=== گیاهان و جانوران ===
 
در حدود ۹۰ درصد از تمامی گونه‌های گیاهی و جانوری ماداگاسکار بومی و مختص این جزیره هستند<ref>Hobbes & Dolan (2008), p. 517</ref> که از آن‌جمله به [[لمور|لمورها]] می‌شود اشاره کرد. از دیگر جانوران این جزیره [[آفتاب‌پرست پلنگی]] است که در بخش‌های شرقی و شمالی ماداگاسکار یافت می‌شود.<ref name=andreone>{{cite journal|last1=Andreone|first1=F.|last2=Guarino|first2=F. M.|last3=Randrianirina|first3=J. E.|title=Life history traits, age profile, and conservation of the panther chameleon, ''Furcifer pardalis'' (Cuvier 1829), at Nosy Be, NW Madagascar|journal=Tropical Zoology|volume=18|issue=2|year=2005|pages=209–225|issn=0394-6975|url=http://fupress.net/index.php/tropicalzoology/article/download/124/122|format=PDF|doi=10.1080/03946975.2005.10531221|}}</ref> بیش از ۸۰ درصد از ۱۴٬۸۸۳ گونه گیاهی این جزیره را در هیچ‌جای دیگر جهان نمی‌توان یافت. ازجمله پنج خانواده از گیاهان تنها ویژه ماداگاسکار هستند.<ref>{{cite journal | last1 = Callmander | first1 = Martin| last2 = et. al| title = The endemic and non-endemic vascular flora of Madagascar updated | journal = Plant Ecology and Evolution | volume = 144 | issue = 2 | pages = 121–125| year = 2011 | doi = 10.5091/plecevo.2011.513 |url = http://www.mobot.org/MOBOT/Research/curators/pdf/PLECEVO_2011.pdf |accessdate=11 February 2012 |archivedate = 11 February 2012 | archiveurl = http://www.webcitation.org/65NBBr5AX}}</ref> این اکولوژی ویژه باعث شده‌است که برخی بوم‌شناسان از ماداگاسکار به عنوان «قاره هشتم» یاد کنند.<ref>Hillstrom & Collier Hillstrom (2003), p. 50</ref>
s a result of the island's long isolation from neighboring continents, Madagascar is home to an abundance of plants and animals found nowhere else on Earth.[20][21] Approximately 90% of all plant and animal species found in Madagascar are endemic,[22] including the lemurs (a type of strepsirrhine primate), the carnivorous fossa and many birds. This distinctive ecology has led some ecologists to refer to Madagascar as the "eighth continent",[23] and the island has been classified by Conservation International as a biodiversity hotspot.[20]
 
جدا بودن جزیره ماداگاسکار از خاک اصلی آفریقا باعث شده تا اغلب گیاهان و جانورانش بی‌همتا باشند و در جای دیگری از دنیا پیدا نشوند. در حدود ۹۰ درصد از تمامی گونه‌های گیاهی و جانوری ماداگاسکار بومی و[[بوم‌زاد]] مختص این جزیره هستند<ref>Hobbes & Dolan (2008), p. 517</ref> کهمعروفترین از آن‌جمله بهآن‌ها [[لمور|لمورها]] می‌شودهستند. خانواده‌ای نخستیان با نزدیک به صد گونه متفاوت که فقط در ماداگاسکار اشارهوجود کرددارند. از دیگر جانوران این جزیره [[آفتاب‌پرست پلنگی]] است که در بخش‌های شرقی و شمالی ماداگاسکار یافت می‌شود.<ref name=andreone>{{cite journal|last1=Andreone|first1=F.|last2=Guarino|first2=F. M.|last3=Randrianirina|first3=J. E.|title=Life history traits, age profile, and conservation of the panther chameleon, ''Furcifer pardalis'' (Cuvier 1829), at Nosy Be, NW Madagascar|journal=Tropical Zoology|volume=18|issue=2|year=2005|pages=209–225|issn=0394-6975|url=http://fupress.net/index.php/tropicalzoology/article/download/124/122|format=PDF|doi=10.1080/03946975.2005.10531221|}}</ref> بیش از ۸۰ درصد از ۱۴٬۸۸۳ گونه گیاهی این جزیره را در هیچ‌جای دیگر جهان نمی‌توان یافت. ازجمله پنج خانواده از گیاهان تنها ویژه ماداگاسکار هستند.<ref>{{cite journal | last1 = Callmander | first1 = Martin| last2 = et. al| title = The endemic and non-endemic vascular flora of Madagascar updated | journal = Plant Ecology and Evolution | volume = 144 | issue = 2 | pages = 121–125| year = 2011 | doi = 10.5091/plecevo.2011.513 |url = http://www.mobot.org/MOBOT/Research/curators/pdf/PLECEVO_2011.pdf |accessdate=11 February 2012 |archivedate = 11 February 2012 | archiveurl = http://www.webcitation.org/65NBBr5AX}}</ref> این اکولوژی ویژه باعث شده‌است که برخی بوم‌شناسان از ماداگاسکار به عنوان «قاره هشتم» یاد کنند.<ref>Hillstrom & Collier Hillstrom (2003), p. 50</ref>
 
== تقسیمات کشوری ==