باز کردن منو اصلی

تغییرات

کاربرد اصلی در سطر اول و جدا از باقی موارد - افزودن رده
'''[[دشت آزادگان]]'''٬ می‌تواندیکی بهاز مواردشهرستانهای زیراستان اشارهخوزستان داشته باشد:است.
 
* [['''دشت آزادگان]]،''' همچنین می‌تواند به یکی از شهرستانهایموارد زیر اشاره استانداشته خوزستانباشد:
* [[دشت آزادگان (ممسنی)]]، روستایی از توابع بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی
* [[دشت آزادگان (حاجی‌آباد)]]، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد
 
{{ابهام‌زدایی}}
 
[[رده:صفحه‌های ابهام‌زدایی روستاهای ایران]]