تفاوت میان نسخه‌های «فلزکاری»

اصلاح ترجمه
(اصلاح ترجمه)
{{ویکی‌سازی}}
[[پرونده:Dreher an einer Drehbank.jpg|بندانگشتی|ماشینکاری یک نوار فلزی بر روی یک [[دستگاه تراش]].]]
'''فلزکاری''' صنعتیفرایند استکار کهکردن در آن انسان به سوا ساختن یکبا فلز ازبرای دیگرساخت عناصر،یا شکل‌دادنمونتاژ محصولات فلزی بپردازداست. فلزکاری بخش بزرگ از علوم و [[تمدن]] امروزه بشریت است. این علم مطالعه خاصیت‌های تمامی فلزات را دربر می‌گیرد. این صنعت دربه دو بخش تقسیم گردیده است. قبل ازاول جدا و خالص ساختن از سایر [[عناصر]] و دوم شکل دادن پس از [[ذوب]] شدن که چه شکل به آن دهند. هم اکنون بیش از (۷۰)درصد فلزات مورد نیاز از سنگ‌های فلزخیز بعداستخراج شده و پس از پروسه جداسازی در صنایع گوناگون به طور گسترده مورد استفاده بعملقرار می‌آیدمی‌گیرد. اکثر فلزات به شکل ترکیب شیمیایی [[مرکبات]] شیمیاییو ویایا مخلوط می‌باشند. مثلاً [[مس]] در ۲۴۰۲۵۰ نوع سنگ پیدامیشود.پیدامی‌شود، زیادتریناز آناین درمیان [[بورنیت]]شماری CuFeS۴)۶۳٫۳٪)متباقیاز [[آهن]]کانیها وسلفراست.از اغلباهمیتی فلزاتویزه دراثربرخوردارند، دادنزیرا حرارتفراوانترین وحدودیکانی دراثراصلی تعاملمس شیمیایی از هم جدامی می‌شودباشند. زیادههمانند فابریکه‌هایکالکوپیریت، ذوبکالکوسیت، فلزاتکولین، تولیدبورنیت، چندینمس نوعطبیعی، فلزمالاکیت، راآزرویت.<ref>کانسار می‌نمایندمس کهدر بنام فلز کاری سیاه و رنگی می‌نامند.ایران</ref>
اغلب فلزات با حرارت دادن و گروهی با واکنش شیمیایی از هم جدا می‌شوند.
 
دسته‌بندی صنعتی فلزات که گروه‌های مشخص آنها را تعیین می‌کند، خیلی متفاوت بوده و تا حدودی می‌تواند به طور شرطی صورت گیرد، زیرا بر مبنای اصول و قواعد زیادی دسته‌بندی می‌شوند. گاهی حتی در یک دسته‌بندی، بخش‌ها و یا ساحات گوناگون صنعت، خواص فیزیکی و شیمیایی، نحوه‌های گسترش و انتشار آنها را به گروه‌های زیر جدا می‌سازند:
۵۲

ویرایش