تفاوت میان نسخه‌های «نبرد سالامیس»

== جهت حمله به یونان ==
حمله خشایارشا به یونان را عده‌ای از جهت همان رویدادهایی که هر دولت گفته می‌دانند (که در زیر بیاید) عده‌ای هم به این عقیده‌اند که مملکتی که در مسیر قشون کشی و تصرف سرزمین‌ها در آمده به این راحتی‌ها از این مسیر خارج نمی شودو خشایارشا هم خواسته به وسعت کشور اضافه کند.
هر دلوتدولت گوید:
 
خشایارشا در صدد استفاده از اختلافات داخلی [[یونانیان]] نبود و نمی‌خواست به این کشور حمله کند. اما اطرافیان وی از
جمله [[مردونیه]] داماد داریوش شکست [[نبرد ماراتون]] را مایه سرشکستگی ایران می‌دانست و خشایارشا را به انتقام فرامیخواند. یونانیان مقیم دربار ایران نیز که از حکومت این کشور ناراضی بودند، از خشایارشا درخواست می‌کردند که به یونان یورش برد. در آنزمان در یونان حکومت‌های مستقلی با عنوان دولت شهر بر هریک از سرزمین‌های این کشور حکمرانی می‌کرد.
۷

ویرایش