باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
+Java location inkscape.svg
| image caption =
| image alt =
| locator map = JavaLocatie-1-Java location inkscape.pngsvg
| locator map size =
| map caption =
۱۲۱

ویرایش