تفاوت میان نسخه‌های «اسرار گنج دره جنی»

 
'''''اسرار گنج دره جنی''''' فیلمی است ایرانی ساخته [[ابراهیم گلستان]]. وی در سال ۱۳۵۳ کتابی نیز به همین نام بر اساس آن فیلم نوشته‌است.<ref>{{Cite web|url = http://www.bbc.com/persian/arts/2015/09/150916_l41_cinema_gang_milani_comment|title = اسرار 'اسرار گنج دره جنی'؛ روایت‌هایی متفاوت از توقیف یک فیلم|date = |accessdate = |website = بی‌بی‌سی|publisher = |last = میلانی|first = عباس}}</ref>
فیلم کنایات مکرری به روحیه مدرنیزاسیون آمرانه [[محمدرضا شاه پهلوی|شاه]] و روند نوسازی سطحی او دارد. کارگردان که از مشکل‌دار بودن موضوع آگاه بود و امکان توقیف فیلم را می‌داد، از مجموعه بازیگران فیلمهای [[صمد (شخصیت)|صمدآقا]] استفاده کرد و با دادن ظاهری کمیک آن را به اکران رسانید. این فیلم پس از دو هفته از پرده پایین آمد و دیگر هرگز به نمایش عمومی درنیامد. [[جشن‌های دوهزار و پانصد سال شاهنشاهی ایران|جشن‌های دوهزار و پانصد ساله]] و قراردادهای خارجی ایران در زمان سلطنت [[محمدرضا شاه]] به طور نمادین در این فیلم به نمایش آمده و زیر تیغ نقد [[ابراهیم گلستان|گلستان]] قرار گرفته است.<ref>[http://www.mehrnameh.ir/article/3542/%D9%87%D8%B1-%D9%83%D8%B3-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86--%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA ابراهیم گلستان، نامه به سیمین. مهرنامه، شماره ۲۱ اردیبشهت ۱۳۹۱،۱۳۹۱]، صفحهٔ ۲۵</ref>
 
== دیگر عوامل ==
۲۳٬۶۳۸

ویرایش