تفاوت میان نسخه‌های «انتاموبا هیستولیتیکا»

ابرابزار
(ابرابزار)
}}
 
'''''اِنتامیبا هیستولیتیکا''''' (''Entamoeba histolytica'') یک گونه [[آمیب]] از سرده [[انتامیبا]] است. آلودگی انسان با انتاموبیا هیستولیتیکا می‌تواند باعث بروز [[اسهال خونی]] آمیبی شود.
 
== انتشار ==
این [[انگل]] بیشتر عفونت روده‌ای ایجاد می کندمی‌کند ولی عفونت علامتدارعلامت‌دار فقط در ۱۰%۱۰٪ موارد رخ می دهدمی‌دهد و باقی موارد بدون علامت می باشدمی‌باشد. بعضی افراد بیشتر دچار آلودگی میمی‌شوند شونداز ازجملهجمله کسانیکهکسانی که در مناطق با بهداشت پائینپایین زندگی می کنندمی‌کنند و یا کسانیکهکسانی که به این مناطق سفر می کنندمی‌کنند. همچنین افرادی که درمحلهائیدر بطورمحلهایی به طور گروهی زندگی می کنندمی‌کنند مثلاً پادگانها، خانه سالمندان، محل نگهداری افراد عقب مانده ذهنی نیز بیشتر به این بیماری مبتلا می شوندمی‌شوند.
 
== انتقال ==
ابتلا به این عفونت در اثر ورود [[کیست]] این انگل تک سلولی از طریق آب یا غذای آلوده بدرون [[دستگاه گوارش]] فرد صورت می گیردمی‌گیرد. کیست این انگل بسیار مقاوم بوده و می تواندمی‌تواند هفته‌ها در خاک مرطوب زنده بماند. پس از ورود کیست به [[دستگاه گوارش]]، تبدیل به شکل فعال خود شده و باعث ایجاد بیماری می شودمی‌شود.
 
== علائم و نشانه‌ها ==
فقط ۱۰%۱۰٪ موارد عفونت، علامتدار شده و فرد علائم بیماری را نشان خواهد داد. این علائم معمولاً ۶-۲۶–۲ هفته پس از خوردن کیست آغاز شده و بصورت [[اسهال]] ( که دفعات آن در طول روز ممکن است به ۱۲-۶۱۲–۶ باربرسد.)درد شکم، دل پیچه خود را نشان می دهدمی‌دهد. اما شدیدترین فرم بیماری گوارشی آن [[اسهال خونی]] آمیبی است که با خون در [[مدفوع]]، [[تب]]، درد شکم خود را نشان می دهدمی‌دهد. همچنین [[آمیب]] میمی‌تواند با سوراخ کردن جدار [[روده]]، خود را به جریان [[خون]] رسانده و از این طریق به اعضاء دیگر رفته و باعث ایجاد [[آبسه آمیبی]] در این اعضاء شود. [[کبد]] شایعترین مکان برای ایجاد [[آبسه]] آمیبی است ولی بندرت این آبسه‌ها در [[ریه]] و یا [[مغز]] نیزایجاد می‌شوند.
تواند با سوراخ کردن جدار [[روده]]، خود را به جریان [[خون]] رسانده و از این طریق به اعضاء دیگر رفته و باعث ایجاد آبسه آمیبی در این اعضاء شود. [[کبد]] شایعترین مکان برای ایجاد آبسه آمیبی است ولی بندرت این آبسه‌ها در ریه و یا [[مغز]] نیزایجاد می شوند.
 
== تشخیص و درمان ==
معمولاً درآزمایش مدفوع، دیدن انگل به تشخیص کمک می‌کند. درمان جبران آب و [[الکترولیت]] در فاز حاد اسهال و مصرف طولانی [[آنتی بیوتیک|آنتی بیوتیک‌ها]] مانند [[مترونیدازول]] است. رعایت بهداشت فردی و دفع صحیح [[فاضلاب]] برای جلوگیری از انتشار بیماری ضروری است.
 
۶۰٬۸۲۷

ویرایش