تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه گاز طبیعی»

واحدهای پالایشگاهی
(منبع‌دهی و ویرایش تخصصی)
(واحدهای پالایشگاهی)
[[پرونده:پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد.jpg|left|thumb|250px| نمایی از پالایشگاه گاز طبیعی شهید هاشمی‌نژاد (خانگیران)]]
 
'''پالایشگاه گاز طبیعی''' مجموعه‌ای صنعتی متشکل از واحدهای فرآیندی، تاسیساتی، ذخیره‌سازی و ... است که گاز ترش و یا [[هیدروکربن]]های ناخالص دریافتی (از مخزن [[گاز طبیعی]]) را جهت مصارف گوناگون (خانگی، صنعتی و صادرات) تصفیه و پالایش می‌کند.
 
از مهم‌ترین پالایشگاه‌های گاز در ایران می‌توان به [[پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی]] (واقع در [[عسلویه]])، [[پالایشگاه گاز خانگیران]] (واقع در [[سرخس]]) و [[پالایشگاه گاز پارسیان]] (واقع در [[لامرد]])، [[پالایشگاه گاز ایلام]] (واقع در [[چوار]]) و [[پالایشگاه گاز بیدبلند]] (واقع در [[آغاجاری]]) اشاره نمود.
 
==واحدهای گوناگون [[پالایشگاه]] گاز عبارت‌اند از:==
 
===واحدهای فرآیندی===
* واحد دریافت و جداسازی گاز و میعانات گازی
====تاسیسات دریافت گاز====
* واحد تثبیت میعانات گازی
:* واحد [[شیرین سازی گازلخته‌گیری|لخته‌گیر]]
:* واحد تصفیهتزریق گاز ترشگلایکول
:* واحد دریافت و جداسازی گاز وپایدارسازی میعانات گازی
* واحد [[نم‌زدایی]]
:* واحد پالایش آب ترش
* واحد [[مرکاپتان]] زدایی یا واحد مراکس
:* واحد تثبیتپشتیبانی پایدارسازی میعانات گازی
* واحد تنظیم نقطه شبنم و تراکم گاز به منظور انتقال
 
* واحد [[بازیافت]] و انجماد گوگرد
====تاسیسات ردیفهای گازی====
* واحد پالایش آب‌های سطحی، صنعتی و فاضلاب
:* واحد [[لخته‌گیری|لخته‌گیرشیرین سازی گاز]]
:* واحد [[فرآورشنم‌زدایی]]
:* واحد افزایشبازیابی فشارگاز اتان
:* واحد جامدسازیکمپرسورهای گوگردگازی
:* واحد مولدسرماسازی برقبا پروپان
 
* واحد [[آب‌شیرین‌کن]] صنعتی
====تاسیسات پالایش گازی====
* واحد تولید بخار
:* واحد تولیدتفکیک هوایمایعات فشردهگازی
:* واحد گازاحیای سوختسودسوزآور
:* واحد شیرینسازی پروپان
:* واحد شیرینسازی بوتان
:* واحد کربنزدایی از اتان
 
* واحد ====[[بازیافت]] و انجمادجامدسازی گوگرد====
:* واحد بازیابی گوگرد
:* واحد جامدسازی گوگرد
 
===واحدهای تاسیساتی===
:* واحد تولید و توزیع برق
:* واحد تولید و توزیع بخار آب
:* واحد تامین سوخت گازی
:* واحد تولید هوای ابزاردقیق
:* واحد تولید و ذخیرهسازی نیتروژن
:* واحد دریافت و بازگرداندن آب دریا
:* واحد نمکزدایی از آب دریا
:* واحد پالایش آب
:* واحد تامین آب آشامیدنی
:* واحد پالایش پسآب‌
:* واحد آب آتشنشانی
:* واحد ژنراتورهای دیزل
:* واحد تولید آب سردساز
 
===واحدهای خارج از پالایشگاه===
 
==منابع==