تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه گاز طبیعی»

 
===واحدهای خارج از پالایشگاه===
:* واحد مشعل و زیرآب‌زنی
:* واحد تخلیه
:* واحد حوضچه سوزان
:* واحد تاسیسات بارگیری پروپان
:* واحد تاسیسات بارگیری بوتان
 
===واحدهای ذخیره‌سازی===
:* واحد نگهداری و ارسال میعانات گازی
:* واحد نگهداری پروپان سردساز
:* واحد مخازن مواد شیمیایی
:* واحد مخازن پروپان
:* واحد مخازن بوتان
 
==منابع==