باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* Julio Cortázar (۱۹۱۴-۱۹۸۴)[http://www.kirjasto.sci.fi/cortaz.htm]
* Julio Cortázar Collection (Finding Aid) - Princeton University Library Manuscripts Division [http://diglib.princeton.edu/ead/getEad?eadid=C0888&kw=American%20literature]
{{ویکی گفتاورد}}
 
{{رده‌فرد|۱۹۱۴|۱۹۸۴|کورتاسار، خولیو}}
{{نویسندگان و شاعران سده بیستم میلادی فرانسه}}