تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:انشعاب محتوا»

جز
{{چکیده|مقالاتی که در مورد موضوعات یکسانی هستند نباید در مقالات متعددی مطرح شود که هر کدام از این مقالات قسمتی از موضوع را بررسی کنند.}}
 
'''انشعاب محتوا''' معمولامعمولاً به خلق بدون منظور مقالات مختلف که همگی به یک موضوع می‌پردازند گفته می‌شود.
نتیجه ایجاد غیر عمدیغیرعمدی مقالات دارای انشعاب محتوا، مهجور شدن برخی از مقاله هامقاله‌ها است یا اینکه باعث وجود مقاله هایمقاله‌های دارای محتوای متضاد میشودمی‌شود.
 
'''انشعاب دیدگاهی''' {{انگلیسی|POV fork}} به ایجاد عامدانه مقالاتی اطلاق می‌گردد جهت دور زدن رهنمودهای [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|دیدگاه بی‌طرف]] انجام می‌شود و این عمل معمولا بدین جهت صورت می‌گیرد یک زمینه منفی یا مثبت در مورد مقاله‌ای یا بزرگنمایی شود یا اینکه بدان توجهی نشود. و هر دوی انشعاب محتوا و انشعاب دیدگاهی مطلوب ویکی‌پدیا نیستند زیرا که اینکار مانع از این اجماع‌یابی می‌شوند و بنابراین یکی از مهمترین اصول ما بدینگونه نقض می‌شود.
 
 
'''انشعاب دیدگاهی''' {{انگلیسی|POV fork}} به ایجاد عامدانه مقالاتی اطلاق می‌گردد جهت دور زدن رهنمودهای [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|دیدگاه بی‌طرف]] انجام می‌شود و این عمل معمولامعمولاً بدین جهت صورت می‌گیرد یک زمینه منفی یا مثبت در مورد مقاله‌ای یا بزرگنمایی شود یا اینکه بدان توجهی نشود.نشود؛ و هر دوی انشعاب محتوا و انشعاب دیدگاهی مطلوب ویکی‌پدیا نیستند زیرا که اینکار مانع از این اجماع‌یابی می‌شوند و بنابراین یکی از مهمترین اصول ما بدینگونه نقض می‌شود.
 
{{سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌پدیا}}