باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{مستند کردن}}
{{گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد – مجموعه تلویزیونی موزیکال یا کمدی}}
{{امی ساعات پربیننده برای بهترین بازیگر مرد در مجموعه کمدی}}
 
{{بازیگر-خرد}}