تفاوت میان نسخه‌های «پخش رادیویی اف‌ام»

صفحه‌ای تازه حاوی «File:ElectromagneticSpectrum-Radio-VHF-FM.png|thumb|400px|نگاره بزرگ شده در طیف الکترومغناطیس دامنه ا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «File:ElectromagneticSpectrum-Radio-VHF-FM.png|thumb|400px|نگاره بزرگ شده در طیف الکترومغناطیس دامنه ا...» ایجاد کرد)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
(بدون تفاوت)