تفاوت میان نسخه‌های «جریان الکتریکی»

بدون خلاصه ویرایش
</math>
</center>
* در این رابطه، جریان می‌تواند نسبت به زمان تغییر کند. جریان الکتریکی برای تعریف شدن (یا اندازه گیری) باید از سطح معینی عبور کند (مثلاً از سطح مقطع یک رسانا) از این رو تابعی نقطه‌ای به شمار می‌آید. مقدارهای لحظه‌ای،لحظه‌ای ، متوسط و موثر برای جریان الکتریکی تعریف شده و به صورت ساده شده‌ای در سیم‌های رسانا قابل محاسبه‌اند.
 
جهت قراردادی جریان از ابتدا در جهت عبور بارهای مثبت تعریف شده است. هرچند می‌دانیم که در صورت داشتن [[رسانا|رسانای]] فلزی، جریان الکتریسته، ناشی از عبور بارهای منفی، یعنی [[الکترون|الکترون‌ها]]، (در خلاف جهت جریان) است.
۱۴۷

ویرایش